Kod Etika Radio Amatur

Radio Amatur berjiwa Perwira Dalam radio amatur, semasa di udara (siaran) kita akan berdisplin dalam tutur kata juga dilarang menggunakan perkataan yang boleh menyinggung pendengar. Sama sekali tidak boleh memperihal soal keagamaan, politik serta perniagaan. Bagi komunikasi jarak jauh, seorang operator secara tidak langsung bertindak sebagai duta yang memberi persepsi…

Continue reading